ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ|ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΤΩΝ
Συνθήκες Αύξησης των Φυτών

Μετά τη σπορά τα φυτοδοχεία ποτίζονται συχνά αλλά με μικρές ποσότητες νερού έτσι ώστε το επιφανειακό στρώμα στο οποίο βρίσκεται ο σπόρος να διατηρείται υγρό. Μετά τη φύτρωση των σπόρων και ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, το πότισμα γίνεται σε καθημερινή βάση και μόνο το πρωί. Στο πρώτο στάδιο της ανάπτυξης των σποροφύτων, η συχνότητα της άρδευσης ελέγχεται προσεκτικά προκειμένου να αποτραπούν συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη ασθενειών. Επίσης, μετά τη μεταφύτευση των σποροφύτων και των ριζομένων μοσχευμάτων από τους πολλαπλασιαστικούς δίσκους στα τελικά φυτοδοχεία τις πρώτες ημέρες η υγρασία του υποστρώματος των τελικών φυτοδοχείων ελέγχεται προσεκτικά. Είδη με διαφορετικές απαιτήσεις σε νερό τοποθετούνται ξεχωριστά ώστε ποτίζονται σύμφωνα με τις ανάγκες τους.


Κατά τη διάρκεια της περιόδου αύξησης, τα φυτά ελέγχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα για τυχόν προσβολές από μύκητες ή έντομα. Επίσης τα ζιζάνια αφαιρούνται από τα φυτοδοχεία, και τα φυτά λιπαίνονται κανονικά.


Στις αρχές του Σεπτέμβρη, τα φυτά υποβάλλονται σε πρόγραμμα σκληραγώγησης. Διαδικασία που περιλαμβάνει ένα καλό πότισμα για να ξεπλυθεί όσο το δυνατόν περισσότερο άζωτο από το υπόστρωμα και έπειτα τη βαθμιαία μείωση της άρδευσης. Αποτελέσματα της μείωσης του νερού άρδευσης είναι η δημιουργία «στρεσαρίσματος» στα φυτά. Επομένως, τα φυτά σταματούν την καθ’ ύψος αύξηση και «σκληραίνουν».. Επιπλέον, ένα διαφορετικό πρόγραμμα λίπανσης εφαρμόζεται στα φυτά.