Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ |ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Ανθρώπινο Δυναμικό

Το εξειδικευμένο και άρτια καταρτισμένο προσωπικό, με την ικανότητά του να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις υψηλότερες απαιτήσεις κάθε θέσης, αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ.


 Το ανθρώπινο δυναμικό της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ αποτελείται απο 11 άτομα, εκ των οποίων οι 2 είναι γεωπόνοι.

Στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ προσπαθούμε να ενισχύσουμε την ανταγωνιστική μας θέση αναπτύσσοντας εξειδικευμένη τεχνογνωσία και δεξιότητες, γνωρίζοντας σε βάθος τις τοπικές αγορές και αξιοποιώντας τις ικανότητες των επαγγελματιών μας.