ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ|ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ|ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Επεξεργασία

  Σπόροι

  Σε πολλά είδη ο εγγενής πολλαπλασιασμός παρουσιάζει δυσκολία λόγω του λήθαργου των σπόρων. Ο λήθαργος είναι μία κατάσταση στη οποία οι σπόροι δεν φυτρώνουν ακόμα κι αν βρεθούν κάτω από συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία, και αερισμός) ευνοϊκές για τη φύτρωσή τους. Ανάλογα με τον τύπο του λήθαργου, διάφορες μέθοδοι χρησιμοποιούνται για να τον «σπάσουν» έτσι ώστε μετά τη σπορά να επιτευχθεί σε μικρό χρονικό διάστημα η υψηλότερη φυτρωτικότητα των σπόρων.
  Όταν ο λήθαργος προκαλείται από ένα σκληρό περίβλημα αδιαπέραστο σε νερό και οξυγόνο τότε πριν από τη σπορά οι σπόροι υποβάλλονται σε «σκαριφάρισμα» με πυκνό θειικό οξύ ή βυθίζονται σε βραστό νερό. Μετά το χειρισμό με το θειικό οξύ, οι σπόροι πλένονται πολύ καλά με τρεχούμενο νερό. Η διάρκεια του χειρισμού με το θειικό οξύ εξαρτάται από το είδος.
  Όταν ο λήθαργος σπόρου προκαλείται από το έμβρυο (ενδογενής λήθαργος), οι σπόροι πριν από τη σπορά υποβάλλονται σε υγρή ψυχρή στρωμάτωση. Οι σπόροι αναμιγνύονται με υγρή ποταμίσια άμμο και τοποθετούνται σε πλαστικά δοχεία και υποβάλλονται για ψυχρή στρωμάτωση στο ψυγείο (1 - 4ºC). Η διάρκεια της ψυχρής στρωμάτωσης εξαρτάται από το είδος. Σε σπόρους μερικών ειδών προκειμένου να μειωθεί ο χρόνος της ψυχρής στρωμάτωσης, οι σπόροι προμεταχειρίζονται με ορμόνες ή χημικές ουσίες. Καλά αποτελέσματα έχει δώσει ο χειρισμός των σπόρων με το γιββεριλικό οξύ.
  Η προμεταχείριση των σπόρων για το κάθε είδος, πριν από τη σπορά, είναι βασισμένη σε βιβλιογραφικές αναφορές. Όσον αφορά τα είδη για τα οποία δεν υπάρχουν βιβλιογραφικές αναφορές σχετικά με το «σπάσιμο» του λήθαργου των σπόρων τους, προσπαθούμε να αποκτήσουμε τις απαραίτητες γνώσεις πραγματοποιώντας μια σειρά από διάφορους χειρισμούς. 

  Μοσχεύματα
   

  Τα μοσχεύματα κόβονται από εύρωστους και υγιείς βλαστούς με μήκος 8 έως 10 εκατ.. Στα φυλλοφόρα μοσχεύματα, αφαιρούνται τα φύλλα που βρίσκονται από τη βάση έως περίπου τη μέση του μοσχεύματος. Σε μοσχεύματα με μεγάλα φύλλα, τα παραμένοντα φύλλα κόβονται στο μισό προκειμένου να μειωθεί η απώλεια υγρασίας. Για την καλύτερη ριζοβολία των μοσχευμάτων χρησιμοποιούνται ορμόνες ριζοβολίας. Ανάλογα με το είδος, χρησιμοποιείται ορμόνη ριζοβολίας σε σκόνη ή διάλυμα σε διάφορες συγκεντρώσεις. Όταν χρησιμοποιείται ορμόνη ριζοβολίας σε μορφή σκόνης τότε πρώτα η βάση των μοσχευμάτων βυθίζεται σε νερό και έπειτα στην ορμόνη. Στη συνέχεια τα μοσχεύματα ελαφρώς τινάζονται για να απομακρυνθεί η επιπλέον ορμόνη και φυτεύονται. Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται διάλυμα της ορμόνης ριζοβολίας τότε η βάση των μοσχευμάτων βυθίζεται γρήγορα (για 10 δευτερόλεπτα) στο διάλυμα και στη συνέχεια τα μοσχεύματα αφήνονται για 10 - 15 λεπτά για να απορροφήσουν την ορμόνη και κατόπιν φυτεύονται.  

  Δείτε σχετικά video