ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ|ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ|ΦΥΤΟΔΟΧΕΙΑ

Φυτοδοχεία

    Τα "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε." παράγουν μόνο βωλόφυτα. Οι σπόροι σπέρνονται σε φυτοδοχεία στα οποία χρησιμοποιείται ως υλικό πλήρωσης κυρίως διαφορετικούς τύπους εμπλουτισμένης τύρφης. Διάφορα μεγέθη φυτοδοχείων χρησιμοποιούνται για την αύξηση των φυτών. Συνήθως, για την παραγωγή των φυτών χρησιμοποιούνται τα φυτοδοχεία που φέρουν ένα κατάλληλο άνοιγμα στη βάση τους και κατακόρυφες εσωτερικές προεξοχές ώστε να επιτυγχάνεται ριζοκοπή και να αποφεύγεται η σπειροειδής ανάπτυξη του ριζικού συστήματος.