Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ |Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ
Η Ελληνικά Φυτώρια εν συντομία
  • Νεοιδρυθείσα εταιρεία (2008) για πραγωγή καλλωπιστικών φυτών διαφορετικών ειδών, χρήσεων και μεγεθών
  • 50% θυγατρική της ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.  και 50% θυγατρική της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.
  • Μέλος του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ
  • Παραγωγή 1.000.000 / χρόνο καλλωπιστικών φυτών σε έκταση 100.000m2 σε θερμοκήπιο 4.000m2 και Χώρος Φύτρωσης Σπόρων & Ριζοβολίας Μοσχευμάτων στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής 
  • Κύκλος εργασιών 385.000 € για το για το  2010