Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ |Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΑΣ
Η Μέθοδός μας

Η εταιρεία "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε." ξεκινάει την παραγωγή φυτών από αρχικό στάδιο.  Σπόροι και μοσχεύματα που χρησιμοποιούνται ως υλικό παραγωγής, στο μεγαλύτερο ποσοστό συλλέγονται ή κόβονται με ευθύνη του προσωπικού του φυτωρίου.
Η ανάπτυξη των φυτών γίνεται κυρίως σε δασικού τύπου φυτοδοχεία.
Σε όλα σχεδόν τα φυτά εφαρμόζονται προγράμματα ελεγχόμενης άρδευσης και λίπανσης κατά τη διάρκεια της αυξητικής τους περιόδου καθώς επίσης λαμβάνονται και όλα τα προστατευτικά μέτρα.