ΕΤΑΙΡΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ|ΗΘΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Ηθική δέσμευση

Μέσα σε έναν ραγδαία μεταβαλλόμενο κόσμο, η προστασία και η διαφύλαξη του περιβάλλοντος, ο σεβασμός στον άνθρωπο - εργαζόμενο και η προσήλωση σε ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη, αναδεικνύονται ως προϋποθέσεις για την επιβίωση, ενώ ο προσανατολισμός στην αειφόρο ανάπτυξη αποτελεί μονόδρομο.

Η κατασκευαστική δραστηριότητα ως απαραίτητος μοχλός κάθε ανάπτυξης, πραγματοποιείται μέσα από την προστασία των εργαζομένων και του περιβάλλοντος. 

    Άλλα προϊόντα