ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕIΑ |ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π.|2012
Οικονομικές Καταστάσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε. - Στοιχεία και Πληροφορίες σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π.