Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ |ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Στρατηγική & Προοπτικές

 Η στρατηγική της εταιρείας για τα προσεχή χρόνια θα στηρίζεται στους εξής άξονες: 

 

  • Την πλήρη κάλυψη των αναγκών των έργων της ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. και του Ομίλου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ( υπολογίζονται σε περίπου 500.000 φυτά/ χρόνο)
  • Παραγωγή και χονδρική πώληση έτοιμων δέντρων και θάμνων 
  • Αύξηση της χονδρικής πώλησης κυριώς του πολλαπλασιαστικού υλικού 
  • Την παραγωγή μεσογειακών φυτών (trays of 150, pot 8x8)