ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ|ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ|ΧΩΡΟΣ ΦΥΤΡΩΣΗΣ ΣΠΟΡΩΝ & ΡΙΖΟΒΟΛΙΑΣ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ

Χώρος Σποράς και Φύτευσης Μοσχευμάτων

    Οι σπόροι, ανάλογα με το είδος, υποβάλλονται σε προμεταχείριση ώστε ο λήθαργος να διακοπεί και η φύτρωσή τους να είναι ομοιόμορφη και γρήγορη.


    Οι σπόροι πολλών ειδών σπέρνονται σε πολλαπλασιαστικούς δίσκους κατά τη διάρκεια του χειμώνα μέσα σε περιβαλλοντικά ελεγχόμενους πάγκους. Την άνοιξη οι πολλαπλασιαστικοί δίσκοι με τα σπορόφυτα μεταφέρονται εξωτερικά (εκτός θερμοκηπίου) και μεταφυτεύονται στα τελικά φυτοδοχεία. Ανάλογα με το μέγεθος τους και εάν οι σπόροι έχουν προμεταχεριστεί, η σπορά μπορεί να γίνει και μηχανικά. Ορισμένα είδη σπέρνονται απ’ ευθείας στα τελικά τους φυτοδοχεία το Μάρτιο. Η πλήρωση των φυτοδοχείων με τύρφη γίνεται μηχανικά ή χειρωνακτικά. Κατά τη σπορά, ο αριθμός των σπόρων που τοποθετείτε ανά φυτοδοχείο υπολογίζεται με βάσει τη φυτρωτικότητά τους. Οι σπόροι σπέρνονται συνήθως σε ένα βάθος δύο έως τρεις φορές της διαμέτρου τους και καλύπτονται με βερμικουλίτη ή ποταμίσια άμμο.


    Μετά την εφαρμογή της ορμόνης ριζοβολίας, τα μοσχεύματα φυτεύονται σε πολλαπλασιαστικούς δίσκους. Το υλικό πλήρωσης των δίσκων είναι εμπλουτισμένη τύρφη και περλίτης σε αναλογία 1 : 1.
    Κατόπιν, οι πολλαπλασιαστικοί δίσκοι με τα μοσχεύματα τοποθετούνται στο σύστημα υδρονέφωσης στο θερμοκήπιο. Ο πάγκος του συστήματος υδρονέφωσης θερμαίνεται από τα ηλεκτρικά καλώδια και διατηρεί τη θερμοκρασία σε 18 - 20ºC στη ζώνη της ρίζας. Ο αισθητήρας υγρασίας ελέγχει τη συχνότητα ψεκασμού και διατηρεί την υγρασία του αέρα που περιβάλλει τα μοσχεύματα σε ποσοστό 85 - 90%. Όταν τα μοσχεύματα ριζοβολίσουν, οι πολλαπλασιαστικοί δίσκοι απομακρύνονται από το σύστημα υδρονέφωσης και μεταφέρονται στο θερμοκήπιο που υποβάλλονται σε σκληραγώγηση. Κατόπιν, τα ριζωμένα μοσχεύματα μεταφυτεύονται στα τελικά τους φυτοδοχεία.